PwC

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

PwC i Knivsta

I Knivsta hjälper PwC främst små och medelstora företag med den löpande bokföringen och upprättar de rapporter som behövs för att du som företagsledare ska kunna styra och planera din verksamhet på ett effektivt sätt.

Utöver detta kvalitetssäkrar vi bolagets verksamhet genom vår revision, där vi går igenom hanteringen av bolaget och säkerställer att de siffror som visas upp är korrekta utifrån varje bolags specifika risker.

PwC kan även hjälpa till att upprätta kompanjonsavtal, aktieägaravtal och andra avtal som behövs i verksamheten. Vidare arbetar vi och våra specialister med frågor kring familjerättoch värdering av bolag och kan därmed hjälpa dig införsåväl generationsskiften som köp och försäljningav bolag.

Tack vara vår storlek och marknadsledande position kan vi vara med på bolagets hela resa och bistå även i de mest komplicerade affärssammanhangen, en trygghet för de kunder vi arbetar med.

PwC i Sverige

PwC är marknadsledande i Sverige tack vare en mångfald av kompetenser och geografisk täckning som ingen kan matcha. Vi är cirka 3 800 anställda i Sverige och du hittar oss på 130 kontor runt om i landet. Det innebär att du alltid kan få rätt stöd och hjälp när och där du behöver det.

PwC har idag cirka 60 000 kunder som är verksamma inom alla branscher. Vi har en stark ställning bland globala företag och svenska storföretag men den absoluta majoriteten (cirka 90%) av våra kunder är små eller medelstora ägarledda företag.

Hemsida: www.pwc.se
E-post: tobias.albing@se.pwc.com
Telefon: 010-212 60 23
Kontaktperson: Tobias Albing (auktoriserad revisor)

Kommentera