Helenius Fastigheter / Helenius Bygg AB

Helenius Bygg Helenius Bygg

Helenius Bygg

Familjeföretag som har varit verksamt sedan 1965. Företaget ägs av Ingvar, Johan och Mikael Helenius. Vi arbetar huvudsakligen med mindre och medelstora entreprenader i Uppsalaregionen. Kontor och förråd har vi sedan 2002 i Knivsta. För närvarande är vi 6 medarbetare i företaget.

Helenius Fastigheter

Vi är ett bolag med kommersiella fastigheter i Uppsala och i Knivsta. Vårt kontor är beläget i Knivsta. Fastigheten i Knivsta ligger i Trunstaområdet där vi har planer på att bygga ytterliggare kontor och lokaler för lättare tillverkning. Vi har även mark för att bygga lokaler för grövre industrier.

Hemsida: www.heleniusbygg.se
E-post: johan@heleniusbygg.se
Telefon: 018-34 15 20
Kontaktperson: Johan Helenius