Adriansson Advokatbyrå

Vi är en ung, modern och kompetent advokatbyrå med en bred kunskapsbas och med stor erfarenhet inom våra specialområden.

Adriansson AdvokatbyråVi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner.

Vi har ett prestigelöst arbetssätt och tillsammans kompletterar vi varandra Anders Adrianssonväl, såväl professionellt som personligt.

Våra specialområden är följande:

  • Allmän affärsjuridik
  • Avtalsrätt
  • Bygg & Entreprenad
  • Fastighetsrätt
  • Familjerätt
  • Hästjuridik
  • Processrätt
  • Fordringsrätt
  • Tvistlösning

Vi anser att delad kunskap också är en kostnadseffektiv och viktig väg till framgång. Vi arbetar därför i stor utsträckning som ett team för att våra klienter skall få ta del av advokatbyråns och dess kontaktnäts samlade kunskap.

Medarbetare advokatbyron

Kontakt:

Anders Adriansson, Advokat
Telefon: 018-34 14 00
Hemsida: www.abyra.se