Plast Rek

Plast Rek AB

Plastreparationer och specialtillverkning

Vi på Plast Rek har som mål att hjälpa våra kunder att ta tillvara på plastprodukter på ett miljövänligt sätt genom reparationer, ombyggnationer, tillverkning mm.

Genom att erbjuda plastreparation och underhållsarbeten åt våra kunder kan vi tillsammans spara på både pengar och miljö.

Då miljön står i fokus för våra tjänster väljer vi alltid den bästa miljövänliga vägen vid val av plast material och arbetsmetoder. Hållbarhet är något vi värnar om i alla våra processer.

Vi erbjuder även specialtillverkning av plastprodukter. Det kan exempelvis vara en plastdel i ett större sammanhang som behöver ersättas istället för att man tvingas kassera hela produkten i onödan.

Vi tillverkar även andra kundspecifika produkter i både små som större serier.

Kontaktperson: Patrik Ferdinandsson
Hemsida: www.plastrek.se
E-post: info@plastrek.se
Telefon: 072-222 74 61

Patrik Ferdinandsson, Plast Rek AB