Zacco

Niclas Uggla

Zacco har varit verksam inom skydd av immaterialrätter sedan 1870 och har sedan november 2015 ett Uppsalakontor på Kungsgatan 16.

På Zacco strävar vi efter att omdefiniera vad immateriella rättigheter kan göra för din verksamhet. Utöver utarbetande av patentansökningar och registreringar av varumärken, erbjuder vi t.ex. omfattande immaterialrättsstrategier och juridisk kompetens som kan stötta alla nivåer i din organisation – från marknadsföring och FoU till försäljning och corporate finance.

Med juridiska konsulttjänster, marknadsanalyser, uppbyggnad av immaterialrättsportföljer och riskhantering hjälper vi våra kunder att förvandla passiva immateriella tillgångar till bestående värden i företaget. Vi har mer än 500 medarbetare, vilket innebär att vi kan sätta ihop bästa möjliga team för våra kunders behov. Resultatet är ett annorlunda företag inom området immaterialrätt. Ett som kombinerar stort kunnande om immaterialrätt med kompetens gällande affärer, juridik och teknik som krävs för att säkerställa att våra kunder får en bestående konkurrensfördel.

Hemsida: www.zacco.com
E-post: niclas.uggla@zacco.com
Telefon: 018-480 11 90
Mobil: 072-394 55 31
Kontaktperson: Niclas Uggla

Zacco logga