Två nya medlemmar

Vad passar bättre i novembermörkret än att lysa upp våra frukostmöten genom att välja in två nya medlemmar i Knifsam?

Vi vill därför hälsa Tom Marx från Marx & Partners samt James McKie från McKie Media välkomna till vår grupp. Tom hjälper företag att nå större synlighet på webben med hjälp av video, medan James arbetar med översättningar och dokumentationssystem.

Varm välkomna till Knifsam!

Tom Marx

Tom Marx

James McKie

James McKie