Om Knifsam

Syfte och arbetssätt

Knifsam är ett nätverk av företagare i Knivsta. Det är inte en formell förening med stadgar, årsmöten mm utan bygger istället på ett frivilligt engagemang och vissa överenskomna regler. Denna sida är en dokumentation av nätverkets syfte och arbetssätt och baseras på de riktlinjer vi gemensamt har kommit överens om.

Nätverkets namn och grundare

Nätverket går under namnet Knifsam vilket kommer från ”Knivstaföretag i samverkan”. Knifsam grundades på initiativ av Sune Henningsson 2003 som ett lokalt alternativ till de större affärsnätverk som finns.

Medlemmar

Knifsam är öppet för alla företagare som antingen har sin verksamhet i Knivsta, eller som är bosatta i kommunen. Nya medlemmar antages i nätverket efter rekommendation från en eller flera medlemmar, samt väljs på ett sådant sätt att deras verksamhet inte direkt konkurrerar med tidigare medlemmar.

Knifsam brukar ha mellan 15 och 20 medlemmar, då vi satsar på engagemang från de som är med framför att ha många medlemmar.

Ordförande

Någon formell styrelse finns inte i Knifsam, däremot väljer vi i slutet på varje år vem som under nästkommande år ska leda nätverkets möten. Följande personer har haft den rollen sedan starten 2003:

2023 Sofia Hjärner, Noors Slott och Lotta Karén, RA AV-partner
2022 Fredrik Bjärflod, Knivsta Tryckeri
2021 Niclas Uggla, Zacco
2020 Margareta Lundberg, Unna Dig Mer
2019 Anders Adriansson, Adriansson Advokatbyrå
2018 Cicci Sundén, Din Veterinär i Knivsta
2017 Hans Wallerström, Revision i Mälardalen
2016 Lotta Karén, RA AV-partner
2015 Conny Friberg, Swedbank
2014 Fredrik Bjärflod, Knivsta Tryckeri
2013 Ulf Lundin, Trepe Bil
2012 Stellan Grönwall, RA Copy
2011 Sofia Hjärner, Noors Slott
2010 Mikael Bengtson, Informus
2009 Una-Maria Naxthon, Naxthon Redovisning
2008 Håkan Kellgren, Nordea
2007 Tommy Ahlborg, MIAB Förvaltning
2006 Bibi Dickmark, Svenska Mäklargruppen
2003-2005 Sune Henningsson, Panoramabild

Syfte

Syftet med Knifsam är att knyta kontakter och hjälpa varandra till affärer. Det gäller inte bara mellan oss medlemmar, utan i minst lika hög grad mellan våra personliga nätverk (”Jag känner en person som behöver …”). Det ska aldrig vara ett tvång att vid varje möte presentera ett behov eller erbjuda en tjänst – som det kan vara i andra affärsnätverk – men det är ändå en viktig del i att vi träffas.

Medlemsavgift

Det finns ingen medlemsavgift för att vara med i Knifsam. Däremot delar vi mellan medlemmarna upp de kostnader vi har för hemsida, annonsering och annan marknadsföring, inbjudna gäster mm. Möteskostnader betalas genom att årligen i förväg betala för fem frukostar, för närvarande 300 kr.

Frukostmöten

Varannan onsdagsmorgon träffas vi på Knivsta Bageri & Konditori mellan kl 8 och 9 för en gemensam frukost. Det sociala umgänget och informella informationen om vad som händer i Knivstas företagsvärld utgör grunden i mötena. Under varje frukostmöte gör vi också en runda där varje medlem dels får berätta om behov man har eller tjänster man erbjuder varandra, dels berätta om situationen just nu på sitt företag. Något protokoll förs normalt inte på dessa möten.

Anmälan till frukostmöten

Anmälan till frukostmötena – och andra extra möten – sker via Knifsams kalender. Som medlem har du ett eget lösenord för att logga in och uppdatera din närvaro på mötena. Anmälan om närvaro på frukosten är inte nödvändig för att kunna vara med, men är ett bra sätt att berätta för de andra att man finns på plats.

Aktiviteter vid frukostmöten

För att få variation på frukostarna och göra dem intressantare ska vi varannan eller var tredje gång försöka ha någon extra aktivitet. Här är några exempel på vad vi kan göra:
– Miniföredrag på 15-20 min från någon av oss med start 8:15.
– Inbjuden gäst. Med det avses inte alltid någon som ska bli medlem, utan någon som har något intressant att berätta.
– Frukost ute hos någon av oss medlemmar.

Marknadsföring

Knifsams hemsida hanteras för närvarande av medlemmen EMMO System. Eventuella ändringar och synpunkter tas lämpligen upp i samband med något frukostmöte. Hemsidan ska ge en kort information om varje medlem, samt länka vidare till respektive hemsida.

Det pågår ständigt ett arbete för att vi på bästa sätt ska synas för att nå kunder och andra i Knivsta. Annonsering har skett i KnivstaNytt i olika omgångar och på olika sätt under åren och kan vara aktuellt att ta upp igen. En annan idé är att producera en folder som kan delas ut till alla nyinflyttade, samt kan finnas tillgänglig ute hos medlemsföretagen. Vi har också diskuterat att instifta ett pris eller sponsra någon aktivitet i Knivsta.

Alla kostnader för marknadsföring mm delas mellan medlemmarna genom direkt fakturering från leverantören.

Lämna ett svar