Ny ordförande 2016

Nya ordföranden Lotta Karén hälsas välkommen av avgående ordföranden Conny Friberg

Nya ordföranden Lotta Karén hälsas välkommen av avgående ordföranden Conny Friberg

Som vanligt i december så utser vi i Knifsam en ny ordförande inför det nya året. Lotta Karén hälsas här välkommen till uppdraget av avgående ordföranden Conny Friberg.

Cicci Sundén kommer att hjälpa Lotta med planeringen av aktiviteter i samband med våra frukostmöten.