Besök av Kim Scharafinski

Kim ScharafinskiKim Scharafinski, näringslivssamordnare Knivsta Kommun gästade oss och berättade om sina visioner och hur hon skulle jobba med och utveckla Knivstas näringsliv. Alla var enade om att hon kommer att bidra med sin kompetens och engagemang.